Hýbat se, hýbat se, hýbat se!

Světová zdravotnická organizace (SZO) zveřejnila (4.2.2011) v souvislosti se Světovým dnem boje proti rakovině (World Cancer Day) nové doporučení týkající se fyzické aktivity pro zachování zdraví (Global Recommendations on Physical Activity for Health).

Podle zprávy SZO téměř třetina světové populace (31%) není fyzicky aktivní, přičemž fyzická inaktivita je čtvrtým nejčastějším faktorem celosvětové úmrtnosti. To představuje 3,2 milionu úmrtí ročně, z toho 670 tisíc úmrtí je předčasných (lidé mladší 60 let).

V novém doporučení SZO uvádí, že u lidí starších 18 let může snížit riziko nepřenosných nemocí (včetně rakoviny prsu a tlustého střeva, cukrovky a onemocnění srdce) pravidelná aerobní fyzická aktivita mírné intenzity trvající minimálně 150 minut týdně. Ve věku 5-17 let je doporučeno minimálně 60 minut střeně až vysoce intenzivní fyzické zátěže týdně.