SOS digest: 2. - 9. červen 2008

Z článků publikovaných na serveru Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) v týdnu 2. - 9. června 2008 vybírám tentokrát dva, přičemž oba se týkají kvality masa. Zatímco první z nich vyznívá pozitivně, z druhého mám po přečtení celého článku (i přes jeho nadějně vyznívající název) rozporuplné dojmy ...


Vyšetřování na BSE bude ubývat

Výskytů onemocnění bovinní spongiformní encefalopatií, neboli nemocí šílených krav, nepřibývá, a nic na tomto trendu zřejmě nezmění občasný sporadický případ. Je tomu tak v ostatních členských zemí EU, je tomu tak i v naší republice. Poslední onemocnění bylo v ČR zjištěno v prosinci 2007 u staré krávy, která se narodila v roce 1998.

07.06. 2008

Chemicky ošetřovat drůbeží maso v EU není nadále možné

Naprostá většina členských států EU nesouhlasila s Evropskou komisí vypracovaným návrhem na možné chemické ošetření drůbežího masa. Státní veterinární správa ČR byla z Bruselu informována, že z 27 členských států hlasovalo 26 proti, přičemž jeden se zdržel (Velká Británie). Je však pravděpodobné, že tento „konec“ není definitivní.

08.06. 2008

pridej.cz