Studie varuje před vitaminem A

Tento článek byl původně publikován na portálu ValneHromady.cz v rámci seriálu Valné zdraví (11.3.2003).

***

Výsledky rozsáhlé švédské studie zabývající se vlivem vitaminu A (retinolu) na kostní tkáň zveřejnil prestižní lékařský časopis The New England Journal of Medicine.

Autoři studie z Univerzitní nemocnice v Uppsale vyšetřili hladiny vitaminu A v krvi u 2322 mužů ve věku 49 – 51 let. V následujících 30 letech lékaři zaznamenali u 266 z těchto mužů zlomeniny. Riziko vzniku zlomeniny bylo nejvyšší u mužů s nejvyššími hladinami vitaminu A v krvi.

Studie potvrdila výsledky dříve provedených pozorování, která naznačovala, že vysoký příjem vitaminu A může vést ke zvýšené lomivosti kostí. Švédská studie je však první, která své závěry neopírá o pouhé dotazy na užívání vitaminových tablet a na dietní zvyklosti, ale o stanovení hladiny retinolu v krvi. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že u mužů s hladinou retinolu vyšší než 3,6 µmol/l stouplo riziko vzniku zlomeniny sedmkrát ve srovnání s těmi, u nichž byly hladiny retinolu nižší. U beta-karotenu (látka, z níž vzniká vitamin A) tato souvislost prokázána nebyla.

Uvedená studie spolu s dalšími daty nasvědčuje tomu, že denní konzumace vitaminu A v dávce vyšší než 1,5 miligramů může být nebezpečná a že užívání vitaminových doplňků s obsahem retinolu, stejně jako obohacování potravin tímto vitaminem v dávkách běžných v mnoha západních zemích, bude pravděpodobně vyžadovat přehodnocení.

Zdroj: The New England Journal of Medicine And here is the rest of it.