Laser pomáhá v léčbě varixů

Tento článek byl původně publikován na portálu ValneHromady.cz v rámci seriálu Valné zdraví (18.3.2003).

***

Zdroj: www.healthfinder.gov Dva roky pokračující klinický výzkum u pacientů, kteří podstoupili léčbu varixů pomocí laseru (EVLT, endovenous laser therapy) ukazuje, že laserová metoda může být lepší než chirurgická.

Lékaři zjistili, že pouze u šesti procent pacientů léčených pomocí EVLT, došlo k obnovení varixů, zatímco u pacientů léčených chirurgicky dochází k obnovení obtíží ve více než deseti procentech případů.

Studii vedl doktor Robert Min, ředitel Cevního centra na Cornellově univerzitě (New York) a zakladatel techniky EVLT, který přednesl výsledky dvouletého výzkumu na lednové mezinárodní konferenci zabývající se endovaskulární terapií.

Zdroj: www.diomedinc.com
vlevo:před léčbou, vpravo:po léčbě
EVLT je ve srovnání s chirurgickou léčbou novější a daleko méně invazivní metoda. Je založena na principu tepelné destrukce žilní stěny. Provádí se pomocí laserového vlákna zavedeného katetrem do vybrané žíly. Laserová energie zahřívá a slepuje žilní stěnu. Postupným působením laserového vlákna podél celého průběhu a obvodu vnitřní stěny cévy dojde k jejímu trvalému uzavření.

„EVLT lze provést ambulantně v místním znecitlivění, trvá pouze 45 minut a umožňuje pacientům okamžitý návrat k běžným aktivitám,“ říká doktor Min. „Zákrok je spojen s minimálním nepohodlím a nízkým rizikem komplikací. Je také jednodušší a levnější než chirurgická léčba.“

Metoda EVLT je klinicky testována dva roky. Pacienty je velmi dobře snášena a poskytuje dobré kosmetické výsledky. Dlouhodobá efektivita této léčby zatím však není známa a je předmětem dalšího sledování.

Lasery určené pro léčbu varixů vyrábí americká firma Diomed
, která jako první získala souhlas od „Food and Drug Administration“.


Zdroje: Detroit Free Press, eMedicine.com, Optics.org, Diomed, EVLT.com
Poznámka:

Velký lékařský slovník, M. Vokurka, J. Hugo a kol., nakl. Maxdorf.  • varix – vakovitě rozšířená, vinutá žíla; žilní městek [lat. varix městka, křečová žíla snad od varus vykřivený]


  • katetr – cévka. Močový k. (urologická cévka) se zavádí do močového měchýře při nemožnosti spontánního močení a zachované tvorbě moči v ledvinách (např. porucha močového měchýře, zvětšení prostaty, přechodné stavy po operaci) či při odběru moči k vyšetření. Může být použit jednorázově nebo je v močovém měchýři ponechán na delší dobu – permanentní k. Srdeční k. se používá k srdeční katetrizaci, která umožní podrobné vyšetření krevního oběhu a činnosti srdce. Zavádí se některou velkou cévou (např. na stehně) a za rentgenologické kontroly se dostane až do srdce [řec. katheter, co se spouští dolů, z kathiemi spouštět dolů: kata ; hiemi uvést do pohybu]


  • laser – kvantový generátor nebo zesilovač elektromagnetického záření (pro infračervenou, viditelnou nebo ultrafialovou oblast) pracující na principu vynucené emisí záření. Je zdrojem monochromatického koherentního záření o vysoké energii, které je paralelní s osou rezonátoru. Lasery se liší aktivním prostředím; molekulární plynové l. používají obv. CO2 (popř. N2, He) kapalinové l. využívají fluorescenčních vlastností organických barviv (dye laser), v l. s pevnou fází se používají monokrystaly či amorfní látky (yttrito-hlinitý granát – YAG, rubín, sklo aktivované ionty). Výkony laserů se pohybují od několika mW (terapeutické l., biostimulační l.) přes několik W (kryptonové a argonové l.) do stovek kW [angl. zkr. light amplification by stimulated emission of radiation]

    And here is the rest of it.