PROSTŘEDÍ

Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Hlavní problémy kvality ovzduší v ČR | Imisní mapy | Integrovaný registr znečišťování | Přehled stavu ovzduší | Aktuální informace o stavu ovzduší | Informce o kvalitě ovzduší v ČR | Znečištění ovzduší v Česku (wiki) | Dejchej Brno.cz | Čisté Nebe.cz | Znečištění vzduchu na Ostravsku | Informační monitorovací systém znečištění v Moravskoslezském kraji | Zdroje smogu v Ostravě: létozima | Atlas ovzduší v Ostravě | SmogAlarm: pro chytré mobilní telefony ke zjištění aktuálního stavu ovzduší na celém území ČR.
---
Mapy znečištění ovzduší (EU) online, European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)
Znečištění vzduchu - mapa nejhorších míst na Zemi---