Agregované/Portály

Lékařské knihovny/sekce pro laickou veřejnost

NLM USA, MedlinePlus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
Genetic Home Reference http://www.ghr.nlm.nih.gov
NKL ČR, zdroje pro laickou veřejnost http://www.nlk.cz/informacni-zdroje/zdravi-a-nemoc

Webové portály o zdraví pro laickou veřejnost

Health.gov (US Department of Health and Human Services) http://www.health.gov
Health Finder.gov (US Department of Health and Human Services) http://www.healthfinder.gov
Patient.co.uk (nevládní a nekomerční portál) http://www.patient.co.uk
NHS Choices http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
Informed Health Online http://www.informedhealthonline.org
WebMD http://www.webmd.com
LabTestsOnline http://www.labtestsonline.cz

Zdravotnické organizace,  instituce, agentury

....... Evropa a ČR
MZd ČR/ sekce Veřejné zdraví http://www.mzcr.cz/Verejne
SÚKL/ sekce pro veřejnost http://www.olecich.cz, http://www.olecich.cz/encyklopedie
SZU http://www.szu.cz/tema
Evropská léková agentura (EMA)http://www.ema.europa.eu
Veřejné zdraví (EU) http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
...... Svět
AHRQ (US Department of Health and Human Services) http://www.ahrq.gov/patients-consumers
WHO http://www.who.int/en/
Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org