MYŠLENÍ

Vzkvétání (Martin Seligman) | Psychologie pocitu štěstí (Jaro Křivohlavý) | Naučený optimismus (Martin Seligman; anglicky) | Authentic Happiness (Martin Seligman) | Co můžete změnit a co ne...(Martin Seligman; anglicky)

Martin Seligman: O pozitivní psychologii (TED Talk, český přepis)