Faktografické zdroje

Léky a zdravotnické prostředky

SÚKL/ léky povolené v ČR: http://www.olecich.cz/lekyhttp://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
EMA/ léky povolené v EU: http://www.ema.europa.eu
EduPharm (EU): http://www.eudrapharm.euhttp://www.eudrapharm.eu/eudrapharm/glossary.do
Příbalové letáky (ČR): www.pribalove-letaky.cz
Padělané léky a nelegální přípravky (ČR): http://www.nebezpecneleky.cz/
Encyklopedie léčiva a zdravotnického prostředku (ČR):
Encyklopedie lékárny (ČR): http://www.olecich.cz/encyklopedie/encyklopedie-lekarny
Registr zdravotnických prostředků (ČR): http://www.rzpro.cz/
Kniha Příběhy léků. Tomáš Cikrt, (ČR): http://www.olecich.cz/kniha-pribehy-leku
NICE Medicines Information (UK): http://www.evidence.nhs.uk/about-evidence-services/content-and-sources/medicines-information
MedlinePlus Drugs Info (USA): http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html,
                                     http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/medicines.html
DailyMed (USA): http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm

Chemie, toxikologie


Epidemiologická data a statistické údaje

Centra pro kontrolu a prevenci
Centra pro výzkum a zdravotní politiku http://www.cidrap.umn.edu/

WHO http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_and_international_statistical_services
http://www.infoplease.com/ipa/A0855103.html
http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_intstat.htm
http://www.unece.org/stats/links.html

http://www.uzis.cz/
http://www.szu.cz/publikace/data
http://www.mzcr.cz/
http://www.who.int/research/en/
http://www.cdc.gov/nchs/
http://www.seer.cancer.gov/
http://www.szu.cz/tema/studie
http://www.czso.cz/ - http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=17&expand=1&
http://www.ahrq.gov/research/data/index.html
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.infoplease.com/health.html


internet http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_internetu_k_vyhledavani_informaci_o_zdravi_mezinarodni_srovnani/$File/2013_c2_intl.pdf